wrze.12

Opisy

dodano: 12 września 2013 przez mojmalyswiat


 Nie­szczęśli­we za­kocha­nie często by­wa efek­tem ubocznym przyjaźni. 

 
Często potępiane sy­tuac­je i pos­ta­wy znaj­dują w nas cho­ciażby połowiczne odbicie. 
 
Ser­ca nie da się oszu­kać słowa­mi , oczy i czy­ny po­kazują praw­dzi­we ob­licze uczuć i miłości 
 
Myśli kłębią się wspom­nieniami. Aż mnie roz­bo­lała głowa. 
 
Nie działaj pod wpływem emoc­ji, bo kiedy opadną, możesz żałować swoich czynów i wy­powie­dzianych słów... 
 
Wszys­tko co przeszliśmy, niesiemy do sa­mego końca. 
 
Przy­tuli mnie ktoś , tak ciepło i na długo ..  
 
Wal­ka zaczy­na się przed star­tem, bit­wa na­tomiast pod­czas biegu. 
 
Skrzydła pow­ro­tem do swoich korze­ni, jak dro­ga do wyz­naczo­nego ka­wałka nieba. 
 
Ludzie tracą kon­takt z rzeczy­wis­tością przez fik­cyjną rzeczywistość. 
 
Będziemy szczęśli­wi ot tak. 
 
Zaw­ra­cając sta­wiamy kro­ki, które nie pro­wadzą nas na przód…
 
Czy to na prawdę możli­we, że ludzie, którzy by­li dla mnie ważni są te­raz moimi wro­gami ?!
 
Nie re­zyg­nuj z włas­ne­go ja, tyl­ko dla­te­go że się boisz. 
 
Je­dynie dys­tans pot­rze­buje słów. 
 
Cier­pienie blis­kich mi osób, bo­li bar­dziej niż moje...
 
Cza­sami pew­nych zna­jomości nie da się od­bu­dować, nieza­leżnie jak bar­dzo byśmy chcieli. Dodaj do:


Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Wasze komentarze

zgłoś
Aqaaa 13 września 2013 Aqaaa napisała:

świetne ;)


zgłoś
mojmalyswiat 14 września 2013 mojmalyswiat napisała:

Robię ci konkurencję :P


zgłoś
Aqaaa 15 września 2013 Aqaaa napisała:

powodzenia ^^ narazie jestem górą , hahah :D
ale pewnie już nie długo xd


zgłoś
mojmalyswiat 17 września 2013 mojmalyswiat napisała:

hahah :D